Actueel

Jubileumsymposium en presentatie boek "Limburgse kasteellandschappen in verandering"

Het 50-jarig jubileum van onze stichting is afgesloten met een symposium in kasteel Limbricht. Onze nieuwste publicatie “Limburgse Kasteellandschappen in verandering” werd er gepresenteerd. Onder grote belangstelling van zo’n 150 aanwezigen werd het eerste exemplaar aangeboden aan de heer Theo Bovens, gouverneur van de provincie Limburg door mevr. Marleen Gresnigt-Raemaekers, voorzitter van .....

Interview met Katrien de Vos in De Limburger

Op 6 september 2018 publiceert De Limburger een mooi interview met vice-voorzitter Katrien de Vos over onze jubilerende stichting! .....

uitnodiging voor donateurs en begunstigers

Begunstigers en donateurs worden uitgenodigd deel te nemen op zaterdag 22 september aan de jaarlijkse excursie.Voor donateurs en begunstigers van de Stg Limburgse Kastelen wordt op zaterdag 22 september een speciaal programma opgesteld waarbij wij op bezoek gaan bij een aantal kastelen in de regio. Met dit jaarlijks uitstapje wordt .....

L1 maakt zomerserie over kastelen

L1 maakte deze zomer met medewerking van onze stichting een serie over Limburgse kastelen en hun bewoners. Kleine verhalen op prachtige plekken. Op kasteelboerderij Zuidewijk Spick filmden ze de vijfjarige Teun, die met lego speelt in de kapel van het kasteel. In Heijen  een ontmoeting met Kathinka Roovers, die als kind dacht dat ze .....

Joop de Jong benoemd als lid van de Council van Europa Nostra

Tijdens de bijeenkomst van Europa Nostra’s General Assembly 2018, op 23 june in Berlijn, is ons bestuurslid Joop de Jong benoemd in de Council voor een periode van drie jaar. Hij was genomineerd door onze stichting.Europa Nostra is opgericht op 29 november 1963 in Parijs en uitgegroeid tot een pan-Europese .....

Jubileumsymposium op kasteel Limbricht

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum organiseert de Stichting Limburgse Kastelen op vrijdag 7 september 2018 vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur op kasteel Limbricht een symposium. Daarbij zal onze nieuwste boekuitgave "Limburgse Kasteellandschappen in verandering" worden gepresenteerd.Wij verwachten inleidingen van: Joep Leerssen, hoogleraar Universiteit van AmsterdamTheo Bovens, gouverneur van .....

start jubileumjaar met nieuw ANWB bord

Op kasteel Cortenbach is met de uitreiking van acht* nieuwe ANWB-borden aan de betrokken kasteeleigenaren stil gestaan bij deze activiteit van de jubilerende stichting Limburgse Kastelen. Hiermee is het totaal aan informatieborden dat door de stichting in samenwerking met de ANWB wordt gesponsord, gekomen op 48.         Een groot aantal .....

Stg Limburgse Kastelen 50 jaar

In vijftig jaar is er veel bereikt op het gebied van waardering en behoud van kastelen in Limburg. De Stichting Limburgse Kastelen beijvert zich al 50 jaar om het in de provincie Limburg aanwezige bestand aan kastelen en landhuizen met de daarbij behorende landgoederen te behouden en kennis daarover onder .....

Kasteeltuinen Arcen 30 jaar

Op donderdag 29 maart aanstaande opent Kasteeltuinen Arcen haar poorten weer voor een seizoen vol tuinbelevingen en culturele evenementen. Het meest veelzijdige bloemen- en plantenpark viert dit jaar haar 30ste jubileum met diverse extra activiteiten. Het seizoen start ook dit jaar tijdens Pasen weer met het grootse Ridderspektakel. Daarnaast zijn .....

Hoeve Ehrenstein onder de pannen

Limburgs Landschap legt nieuw dak op Hoeve Nieuw Ehrenstein. Stichting het Limburgs Landschap is in samenwerking met de gemeente Kerkrade, gesteund door de provincie Limburg, bezig met een groot project in de Anstelvallei. Er komen nieuwe recreatieve routes, meer natuur en de restauratie van de monumenten in de vallei is gestart.De .....

dhr. R. Ubachs, arch.BNA vertrekt uit bestuur van Stg Limburgse Kastelen

Op 19 december 2017 tijdens de laatste bestuursvergadering in 2017, namen wij afscheid van de heer Rob Ubachs als bestuurslid van onze Stichting. Rob was bestuurslid sinds 2001. Wij hebben vele jaren gebruik mogen maken van zijn adviezen en praktische kennis op het gebied van monumentale architectuur en restauraties in .....

Toekomst voor Limburgs erfgoed!

Op 23 november 2017 hebben de Provincie Limburg en erfgoedinstellingen een intentieovereenkomst getekend die het Limburgs erfgoed betere perspectieven voor de toekomst biedt. De Stichting Limburgse Kastelen was de initiatiefnemer om te komen tot het Erfgoedplatform Limburg waar inmiddels 14 Limburgse erfgoedinstellingen zich bij hebben aangesloten. Doel van het Erfgoedplatform is .....

Provinciale subsidieregels restauratie monumenten 2017-2018

De provincie Limburg heeft de Subsidieregels Restauratie Monumenten 2017-2018 vastgesteld.De regeling is gericht op de restauratie van monumenten, waaronder kastelen, waarbij sprake is van een urgente restauratieopgave, met als oogmerk dat de cultuurhistorische waarde van het monument behouden blijft voor Limburgers en de bezoekers aan Limburg.De urgentie van de restauratieopgave .....

interieurproject Kasteel Borgharen

Voorafgaand aan de bestuursvergadering van 10 oktober 2017 bracht het bestuur aan bezoek aan het interieurproject Kasteel Borgharen - Maastricht. Onze stichting ondersteunt dit project vanwege het belang om het oorspronkelijke interieur zo veel mogelijk te behouden en te herstellen.Het kasteel wordt de komende jaren gerestaureerd. Op dit moment vinden .....

Kastelendag 2017 in Kessel en Haelen

De op 16 september 2017 door onze stichting georganiseerde kastelendag voor begunstigers en donateurs bracht ons dit jaar op kastelen in Kessel en in Haelen. Twee zeer uiteenlopende locaties, maar toch met een historische verbinding vanwege de bloedverwantschap van de laatste adellijke bewoners van beide kastelen. De naam Keverberg is .....

rijksbeleid monumenten en groenaanleg

In een recente brief heeft Minister Bussemaker (OCW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Ze heeft besloten om de door dit kabinet voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden met een jaar uit te stellen tot 2019.De betreffende brief aan .....

Archeologisch onderzoek Slot Schaesberg

Vanaf maandag 17 juli 2017 wordt, in samenwerking met archeologisch adviesbureau RAAP, archeologisch onderzoek verricht naar de restanten van de oorspronkelijke poorttoren uit 1650 van Slot Schaesberg in Landgraaf. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen welke delen van de fundering nog intact zijn. Dit is tevens .....

interieurproject Kasteel Hillenraad afgerond

Eind juni is tot volle tevredenheid van de eigenaar het interieurproject in kasteel Hillenraad (conservering goudleerbehang) afgerond. Niet alleen het leer in de eetkamer is geconsolideerd maar in de resterende tijd zelfs ook het behang elders in het kasteel. Consolidatie van dit monumentaal goudleerbehang was hoognodig om het voor de .....

Dag van het Kasteel 2017 in Limburg

Tweede Pinksterdag 5 juni 2017 heeft voor de tiende keer de Dag van het Kasteel plaatsgevonden. Dit jaar opende een recordaantal van 120 kastelen en buitenplaatsen door heel Nederland de deuren voor het publiek. Niet alleen bekende toeristische trekpleisters waren geopend, maar ook kastelen die nog worden bewoond en kasteelruïnes. .....

Landelijke monumentenerkenning voor Stichting het Limburgs Landschap

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten dat Stichting het Limburgs Landschap vanaf maart 2017 de POM-status krijgt; dat wil zeggen erkend wordt als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud.De door Het Limburgs Landschap gerealiseerde projecten en de professionele manier van werken zijn voor de minister aanleiding geweest om Het .....

Zesde bijeenkomst kasteeleigenaren Project Kasteelinterieurs enthousiast ontvangen

Op 16 maart 2017 is de zesde bijeenkomst van het Project Kasteelinterieurs georganiseerd op kasteel Well. Sinds enige jaren organiseren de Stichting Limburgse Kastelen en Monumentenwacht Limburg bijeenkomsten voor eigenaren en beheerders van Limburgse kastelen. Deze bijeenkomsten zijn een uitvloeisel van het project Kasteelinterieurs dat tot doel heeft interieurs van .....

SLK en Europa Nostra

Op 17 februari heeft een delegatie van het bestuur van onze Stichting kennis gemaakt met vertegenwoordigers van het Nederlandse kantoor van "Europa Nostra'. Europa Nostra is een Europees samenwerkingsverband dat op Europees en op nationaal niveau activiteiten onderneemt om erfgoed te beschermen.2018 zal het jaar zijn van het Europees Erfgoed. .....

Kwartiermaker voor Limburgs erfgoed

De provincie Limburg heeft Ard van der Tuuk - oud-gedeputeerde van de provincie Drenthe, waarnemend burgemeester van Grootegast - aangesteld als extern 'kwartiermaker' erfgoed. het Limburgs erfgoed verdient volgens de provincie een grotere zichtbaarheid en meer publieksbereik. De taak van Van der Tuuk is om de provinciale erfgoedinstellingen hierin gezamenlijk .....

Kasteel Aldenghoor open voor publiek

Kasteel Aldenghoor in Haelen, jaren het privédomein van de Duitse Viola Hallman, is vanaf januari 2017 toegankelijk voor iedereen.Rondleidingen: Henny Haans deed een studie naar de historie van Aldenghoor en geeft rondleidingen op het kasteel, dat inmiddels weer een nieuwe eigenaar heeft, die het verhuurt.  .....

Nieuws vanuit het bestuur

Tijdens de laatste bestuursvergadering van de Stichting Limburgse Kastelen in 2016 zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:Onze Stichting vindt het belangrijk om het publiek te informeren over het Limburgse kastelenerfgoed. De bekende toeristische informatieborden van de ANWB zijn erg herkenbaar en worden gewaardeerd. Om die reden bieden wie via .....

Monumentenaftrek voorlopig gehandhaafd

Minister Jet Bussemaker zal de fiscale aftrek voor monumentenonderhoud en die voor scholing voorlopig niet schrappen. Dit betekent dat in 2017 de mogelijkheid van fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden blijft bestaan. Dit heeft ze bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer van 9 november 2016. Ze .....

Kasteelpark Elsloo heeft weer een theehuis

Het 19e eeuwse kasteelpark van Elsloo heeft weer een theehuisje. Op 12 november 2016 werd het door de Stichting het Limburgs Landschap gereconstrueerde theehuisje feestelijk geopend. Het kenmerkende zeshoekige bouwwerk is opnieuw opgebouwd nadat vandalen het in begin 2015 hadden vernield. Onder de gezellige klanken van een brassband en met .....

geslaagde jaarlijkse kastelendag

De Stichting Limburgse Kastelen organiseerde op 17 september 2016 de jaarlijkse excursie voor donateurs. Wij bezochten een drietal kastelen in Maastricht (buitenplaats Vaeshartelt) en Wallonië (kasteel Warfusée en kasteel Hodoumont). Met mooi zonnig weer hebben zo'n 50 donateurs en vrienden kunnen genieten van de indrukwekkende gebouwen in hun fraaie groene .....

SLK bezoekt Kasteel Schaesberg en schenkt ANWB-bord

OP 14 juni 2016 heeft onze Stichting een bezoek gebracht aan Slot Schaesberg. Na een toelichting op de doelstellingen van de projectorganisatie, de gerealiseerde voortgang én een rondleiding over het kasteelterrein hebben bestuurslid Rob Ubachs en voorzitter Marleen Gresnigt-Raemaekers er een nieuw ANWB-bord aangeboden aan de heren Aryan Klein en Kees Hessels. .....

Restauratie plafondschildering Kasteel Arcen gestart

Op 9 juni 2016 heeft het Limburgs Landschap bekend gemaakt dat in Kasteel Arcen de restauratie van een waardevolle 18e eeuwse plafondschildering van start is gegaan. Op het plafond in een van de kasteelkamers is de Romeinse godin Flora te zien, geflankeerd door twee engeltjes met rijk gevulde bloemenmanden.De schildering .....

Nationaal onderzoek naar staat en onderhoud van groen erfgoed

Op 6 juni 2016 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bekend gemaakt dat de eigenaren van 210 rijksmonumenten met een beschermde groenaanleg een verzoek zullen krijgen om mee te werken aan een onderzoek naar het onderhoud van hun groene erfgoed. De RCE hoopt hiermee inzicht te krijgen in de .....

L1-tv serie over Kasteel en landschap in Limburg op herhaling

Vanaf 5 juni is er weer gelegenheid te genieten van de TV-serie van L1, Limburgs Landschap en onze Stichting over Kasteel en Landschap in Limburg!Het uitzendschema is als volgt gepland:
  • 5 juni 2016: Kasteel Goedenraad en landschap
  • 12 juni 2016: Kasteel Horn en landschap
  • 19 juni 2016: Kasteel Neercanne en landschap
  • 26 juni 2016: .....

Kasteel de Keverberg Kessel een van de oudste kastelen van Nederland

Op woensdag 11 mei jl. is het acheologisch rapport gepresenteerd dat is opgesteld in verband met de herbouw van kasteel De Keverberg in Kessel.Dit rapport trekt enkele opvallende conclusies. Het is aantoonbaar dat op deze locatie al rond het jaar 900 sprake was van bijzondere bewoning. Het is aan te .....

Dag van het Kasteel 2016

In Nederlands en Belgisch-Limburg zijn op Tweede Pinksterdag (16 mei 2016) dertien kastelen geopend. Het thema dit jaar is 'Proef het Verleden'. U vindt alle deelnemers en activiteiten op www.kastelen.nl.Voor meer informatie over het programma in Nederlands- en Belgisch Limburg, zie deelnemers_dag_van_het_kasteel_2016.  .....

Kasteelcomplex Limbricht open op Tweede Pinksterdag 2016

Rondleidingen, boekverkoop, activiteiten voor kinderenOok dit jaar, op maandag 16 mei, neemt kasteel Limbricht deel aan de activiteiten in het kader van de Nationale Dag van het Kasteel. Het kasteel en het middeleeuwse Salviuskerkje zijn dan geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Wie het kasteel zelf eens van binnen wil bekijken, .....

Boekuitgave over kasteel Dammerscheid te Voerendaal verschenen.

Op 14 april j.l. is het boek van de heer Frans Gerards over het verdwenen kasteel Dammerscheid te Voerendaal gepresenteerd. Voor meer informatie klik hier. Onze stichting feliciteert de auteur met de realisatie van deze uitgave!  .....

Kasteelruïne Bleijenbeek wordt op 20 mei a.s. opgeleverd.

De Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek en de Stichting het Limburgs Landschap organiseren op 20 mei 2016 om 15.00u de oplevering van de geconsolideerde Kasteelruïne Bleijenbeek.  .....

2018 Europees Jaar van het cultureel erfgoed?

De Stichting Limburgse Kastelen is lid van erfgoedorganisatie Europa Nostra. Deze organisatie heeft zich ingespannen voor de realisatie van een Europees Jaar van het cultureel erfgoed. De Europese Commissie zal de EU-Raad en het Europees Parlement voorstellen om 2018 uit te roepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. .....

Presentatie archeologisch onderzoek Kasteel de Keverberg Kessel

Op 11 mei 2016 a.s. vanaf 16.30u wordt het officiële archeologische rapport gepresenteerd dat is opgesteld naar aanleiding van de herbouw van Kasteel de Keverberg te Kessel. .....

Geslaagde studiemiddag op Kasteel d'Erp in Baarlo

De Nederlandse Kastelenstichting en de Stichting Limburgse Kastelen kijken gezamenlijk met plezier terug op een geslaagde studiemiddag op Kasteel d'Erp te Baarlo. Dankzij de gewaardeerde gastvrijheid van de kasteeleigenaar werd op vrijdagmiddag 19 februari van gedachten gewisseld over het thema 'Het veelzijdige Limburgse Kastelenlandschap'.De middag werd ingeleid door prof.mr.dr.drs. Beekhoven van .....

Studiemiddag 'Het veelzijdige Limburgse Kastelenlandschap' op 19 februari 2016

Stichting Limburgse Kastelen en NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats nodigen u van harte uit voor een studiemiddag over 'Het veelzijdige Limburgse Kastelenlandschap' op vrijdagmiddag 19 februari a.s. te Baarlo.Voor meer informatie en inschrijven klik hier. .....

Geslaagde bijeenkomst project kasteelinterieurs 15 oktober j.l.

Op 15 oktober jl. heeft in de Kasteeltuinen Arcen de vierde bijeenkomst voor deelnemers aan en belangstellenden voor het project 'Kasteelinterieurs' plaatsgevonden. Voor meer informatie over dit project kunt u in de menubalk van deze website klikken op 'Projecten' en vervolgens op 'Kasteelinterieurs'.Ook kunt u informatie vinden op www.monumentenwachtlimburg.nl/site/nwsid,35/nieuwsitem.htmlHet boekje 'Op .....

15-delige tv-serie "Natuurlijk Limburg" met als thema "Kasteel en Landschap"

Vanaf 13 september a.s. start L1 televisie met de uitzending van een nieuwe reeks 'Natuurlijk Limburg'. Dit keer een bijzondere 15-delige serie met als thema 'Kasteel en Landschap'. Deze serie is mede gebaseerd op onze jongste boekuitgave Kasteel en Landschap in Limburg.Het project is ontstaan uit een samenwerking tussen Stichting Het .....

Tijdelijke actie donateurs en begunstigers

Dit najaar is het 10 jaar geleden dat het boek 'Kastelen in Limburg (1000-1800) is verschenen. In overleg met Uitgeverij Matrijs is de boekenprijs in de boekhandel tijdelijk verlaagd van € 59,95 naar € 35,00. Op deze verlaagde boekenprijs geven wij onze donateurs en begunstigers nog eens 50% korting. Hierdoor .....

Boekuitgave 'Kasteel en Landschap in Limburg' genomineerd voor Ithakaprijs!

Onze boekuitgave 'Kasteel en Landschap in Limburg' is genomineerd voor de Ithakaprijs 2015!Deze prijs is ingesteld voor interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek rond kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Ook journalistieke (media)producties die dit cultuurgroen breed en positief onder de aandacht hebben gebracht komen hiervoor in aanmerking.Wij zijn erg blij met deze blijk .....

Familie Silvrants 200e Ridder voor de Keverberg

De familie Silvrants, al jarenlang donateur van onze Stichting Limburgse Kastelen én trouwe deelnemer aan onze jaarlijkse kastelendag, heeft op 4 mei jl. het certificaat als 200e Ridder van Kasteel de Keverberg in Kessel ontvangen.De Ridders van de Keverberg maken de herbouw en inrichting van Kasteel de Keverberg met hun financiële bijdragen .....

Openingsfeest Kasteel De Keverberg Kessel 24 t/m 27 september 2015

De opening van Kasteel de Keverberg in Kessel wordt gevierd van 24 tot en met 27 september a.s.Vanaf 17 mei start de kaartverkoop voor de evenementen van dit openingsfeest, waaronder een avondvullend optreden van Guido's Orchestra op zaterdag 26 september.Zie ook: www.kasteeldekeverberg.nl .....

Tweede Pinksterdag 25 mei Dag van het Kasteel

Op Tweede Pinksterdag 25 mei vindt de achtste NKS Dag van het Kasteel plaats.In Limburg hebben Kasteeltuinen Arcen, Kasteel Hoensbroek, Kasteel Limbricht, Kasteel Montfort en Kasteel Vaeshartelt (Maastricht) een programma samengesteld voor de Dag van het Kasteel.Op www.kastelen.nl staat het volledige programma van de Dag van het Kasteel met de .....

Mw. M. Gresnigt-Raemaekers nieuwe voorzitter Stichting Limburgse Kastelen

Mevrouw M.H.Ph. Gresnigt-Raemaekers uit Weert is op 21 april 2015 tijdens een feestelijke bestuursbijeenkomst op kasteeltje Hattem in Roermond gekozen als voorzitter van de Stichting Limburgse Kastelen. .....

Netwerkbijeenkomst RCE inzake buitenplaatsen op 23 april 2015

Sinds 2013 organiseert de RCE een tweejaarlijkse netwerk- en kennisuitwisselingsbijeenkomst voor beleidsmedewerkers van provincies en steunpunten op het gebied van buitenplaatsen. Het doel hiervan is om het provinciale beleid en de diverse projecten en initiatieven die hiertoe in den lande zijn of worden ontwikkeld kort te schetsen, om elkaar te .....

Deusser komt thuis op kasteel Arcen

Naast aandacht voor bijzondere bloemen en planten wordt er bij Kasteeltuinen Arcen ook veel zorg besteed aan cultuur en historie. Het eeuwenoude kasteel heeft een bijzondere geschiedenis en in de loop der eeuwen zijn er verschillende bewoners geweest. Het Limburgs Landschap is de afgelopen jaren bezig geweest om steeds meer .....

Alle Nederlandse kasteelmusea op een rij

Recent is er een overzicht gemaakt van kastelen in Nederland die een museale functie hebben.Zie hiervoor: www.erfgoedstem.nl/alle-kasteelmusea-op-een-rij/ .....

VDL-autogroep koopt kasteel Wolfrath in Born

Nieuwsbrief de Erfgoedstem van 4 februari 2015 meldt dat VDL-autogroep kasteel Wolfrath (naast het VDL/NedCar-terrein) heeft gekocht. De voorziene bestemming is gastenverblijf en gebruik voor promotiedoeleinden. .....

Kasteel Strijthagen krijgt nieuwe eigenaar?

Afgelopen week meldden de regionale dagbladen dat Kasteel Strijthagen een nieuwe eigenaar krijgt. Daarbij zou het gaan om een kunstenaar van Nederlands-Russische origine. .....

29 oktober lezing over Kasteel en Graafschap Horn

Dr. Mart Graef uit Eindhoven, verbonden aan de TU Delft, zal op 29 oktober a.s. in Zaal d'n Ingel, Schoolstraat 20 te Horn een lezing houden over Kasteel en Graafschap Horn. .....

Kasteel Borgharen Restauratie

Het kasteelcomplex Borgharen heeft een nieuwe eigenaar, die zich wil inspannen om dit waardevolle erfgoed in de komende jaren te restaureren. Op facebook is de pagina 'Kasteel Borgharen Restauratie' geopend. Hier is de oproep gedaan om oud beeldmateriaal (foto's, ansichtkaarten, filmpjes) te uploaden, of anders te mailen naar kasteelborgharen@hotmail.com. In .....

Kasteel Geijsteren onderdeel van Bevrijdingsroute

L1 meldt dat het na de oorlogsverwoesting in 1944 deels herstelde kasteel Geijsteren is opgenomen in de zogenoemde Liberation Route. De herinnering aan de bevrijding en verwoesting van het kasteel is voor bezoekers opnieuw te beleven bij de ter plaatse gerealiseerde 'luistersteen'. .....

Kasteel Keverberg Kessel open op 31 augustus

Op zondag 31 augustus a.s. vindt in Kessel de 19e Internationale Kunstmarkt plaats. Op deze dag kan tussen 12.30u en 17.00u Kasteel de Keverberg worden bezocht. Aan de hand van een route en voorzien van een toelichting door betrokken vrijwilligers kunnen de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden worden bekeken.Daags erna zal de .....

Kasteel Wijlre in race voor European Garden Award

De website van L1 meldt dat kasteel Wijlre, met kasteeltuinen en het Hedge House, is genomineerd voor de European Garden Award 2014 van het European Garden Heritage Network (categorie restauratie, verbetering en ontwikkeling). Wijlre is een van rijkswege beschermde historische buitenplaats. .....

Steins erfgoed overgedragen aan het Limburgs Landschap

Foto: kasteelruïne Stein, Henk Heijligers Stichting Limburgs LandschapOp vrijdag 4 juli jl. heeft de gemeente Stein tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Kasteelpark Elsloo het landgoed Elsloo met het bijbehorende kasteel, de kasteelruïne Stein en het omliggend bosgebied én de windmolen van Urmond overgedragen aan de Stichting het Limburgs Landschap. .....

Archeologisch onderzoek bij Kasteel Schaesberg vanaf 7 juli 2014

Zo zag kasteel Schaesberg er omstreeks 1919 nog uit, heden ten dage is het een ruïne. Maar hierin wil de gemeente Landgraaf / Slot Schaesberg in de komende jaren weer verandering brengen. In het kader van de voorgenomen reconstructie vindt er vanaf maandag 7 juli archeologisch onderzoek plaats naar de restanten .....

Opnames L1-serie 'kasteel en landschap' van start

De website van L1 meldt dat de opnamen voor de nieuwe TV-serie 'Kasteel en landschap' zijn gestart.De 15 uitzendingen zijn in de loop van 2015 te zien bij L1.Het project is ontstaan uit een samenwerking tussen Stichting Het Limburgs Landschap, Stichting Limburgse Kastelen, L1TV en Maurice Nijsten film- en televisieproducties.Inspiratiebron is onze jongste .....

Loods achter kasteel Cortenbach verwoest

Regionale nieuwsmedia melden op 12 en 13 mei dat er door brand een loods achter het monumentale kasteel Cortenbach verloren is gegaan. .....

9 juni 2014 Dag van het Kasteel

Op Tweede Pinksterdag 9 juni 2014 wordt voor de zevende maal op rij de Landelijke Dag van het Kasteel gehouden. Samen met de eigenaren en beheerders heet de Stichting Limburgse Kastelen en de Nederlandse Kastelenstichting u van harte welkom op op deze dag een kijkje te komen nemen in de .....

Project kasteelinterieurs gepresenteerd in Tuchinsky

In oktober 2013 is ons project Kasteelinterieurs gepresenteerd tijdens het nationale congres over het belang van historische interieurs door inspecteur Alwin van Hees van de Monumentenwacht Limburg.Sinds kort is zijn presentatie te zien via YouTube. Geïnteresseerd?http://www.youtube.com/watch?v=JSxJpk8qC3g .....

Erfgoedfair NRF voor monumenteigenaren op 21 juni

Op 21 juni 2014 vindt de Erfgoedfair 'Wonen in Historie' plaats bij het Nationaal Restauratiefonds in Hoevelaken.Deze is toegankelijk voor monumenteigenaren, die bij die gelegenheid vele erfgoedspecialisten kunnen ontmoeten.Voor meer informatie over deze dag, zie:www.restauratiefonds.nl/erfgoedfair .....

Uitgave nieuw boek over Kasteel Geijsteren

Op 11 mei 2014 verschijnt het boek van Cynthia Siefers-Van Lijf over kasteel Geijsteren, getiteld 'Een trots kasteel'. De geschiedenis van het slot, van de 13e eeuw tot 2013, wordt behandeld aan de hand van literaire bronnen, interviews en veel fotomateriaal. Bovendien is de interessante en roerige historie in een .....

Limburgse Kunstkring exposeert op kasteel Vliek

De Limburgse Kunstkring exposeert van 3 mei tot en met 25 mei 2014 in de tiendschuur van kasteel Vliek te Ulestraten, gemeente Meerssen. Voor meer informatie raadpleeg: www.limburgse-kunstkring.nl/agenda.php .....

Mergelstenen put ontdekt in Montfort

Dagblad De Limburger meldt op 18 maart 2014 dat in de zuidoosttoren van Kasteel Montfort een put van mergelsteen is ontdekt. .....

Kasteelruïne Schaesberg krijgt uitkijktoren

In de afgelopen periode zijn er plannen ontwikkeld om de kwetsbare restanten van Kasteel Schaesberg in Landgraaf te behouden. De Stichting Landgoed Slot Schaesberg heeft de afgelopen maanden een begin gemaakt met diverse consolidatiewerkzaamheden, met name aan de toren die rond 1616 is gebouwd.Door leerlingen van Bouwmensen Zuid zijn losliggende stenen .....

Groot onderhoud bij Kasteel Arcen, opening Kasteeltuinen op 5 april 2014

Stichting het Limburgs Landschap maakte op 11 februari bekend dat er groot onderhoud wordt uitgevoerd bij Kasteel Arcen, met name aan het Poortgebouw en het Koetshuis.Hieronder volgt een deel van de tekst van het persbericht.Kasteel Arcen met haar bijgebouwen is het hart van Kasteeltuinen Arcen. Wie via het poortgebouw het .....

Archeologisch onderzoek kasteelruïne Montfort van start

De website van L1 meldt dat het archeologisch onderzoek bij de kasteelruïne van Montfort van start is gegaan. .....

Muziek op Kasteel Baexem

Vanaf februari 2014 organiseert Kasteel Baexem maandelijks een culinaire cultuursalon: 'Peulen op de Vleugel'.De eerste editie vindt plaats op vrijdag 7 februari 2014. Meer weten? Raadpleeg: www.kasteel-baexem.nl. .....

Kelders ontdekt in de kasteelruïne van Kessel

De website van L1 meldt op 21 januari 2014 dat er tot nog toe onbekende kelders zijn ontdekt in de kasteelruïne van Kessel. .....

Publiek kan meehelpen met herbouw kasteel Schaesberg

Digitale nieuwsbrief 'De Erfgoedstem' meldt op 17 januari 2014 dat het publiek betrokken wordt bij de herbouw van kasteel Schaesberg. Dit bericht is gebaseerd op een artikel in de Nieuwsbrief van januari 2014 op de website www.BOEi.nl. .....

Fondsenwerving Limburgs Landschap voor interieurschildering kasteel Arcen

Kasteel Arcen blijkt een unieke plafondschildering te hebben uit de barok. De Romeinse godin Flora vergezeld van een tweetal cherubijntjes siert het plafond van een van de kamers. Het kunstwerk is uniek omdat het rechtstreeks op de pleisterlaag is geschilderd.Bedreiging'Flora' is de afgelopen eeuwen nooit bijgeschilderd of opnieuw gevernist en dus nog .....

Van Grevenstein en Frenken nieuwe bestuursleden per 1 januari 2014

De Stichting Limburgse Kastelen is erg verheugd te kunnen melden dat mw. prof. Anne van Grevenstein en dhr. ing. Ger Frenken per 1 januari 2014 zijn toegetreden tot het bestuur van de Stichting.Professor Anne van Grevenstein ontving in oktober 2012 de Provinciale Erepenning bij gelegenheid van de viering van het .....

Provincie subsidieert kasteelruïne Montfort

De provincie Limburg subsidieert de instandhoudingsplannen voor kasteel Montfort met een half miljoen euro. Voor het nieuwsbericht op de website van L1 klik hier. .....

Maastrichts Universiteitsblad over historische buitenplaatsen

In het Maastrichts Universiteitsblad, editie november 2013, is een artikel opgenomen over het onderzoek dat in het Jaar van de Buitenplaatsen is verricht naar de Limburgse historische buitenplaatsen. Via deze link kunt u het artikel raadplegen. .....

Gebroken Slot Grubbenvorst weer zichtbaar en beleefbaar

De Stichting IKL meldt op haar website dat het Gebroken Slot Grubbenvorst weer zichtbaar en beleefbaar is gemaakt. .....

19 oktober open dag kasteelruïne Schaesberg

De kasteelruïne Schaesberg wordt de komende jaren in opdracht van de gemeente Landgraaf herbouwd.Op zaterdag 19 oktober a.s. vanaf 11u kan het publiek de inmiddels gerealiseerde resultaten zelf bekijken. .....

Interview Katrien de Vos-Reesink in tijdschrift Limburgs Landschap

In de septembereditie van het tijdschrift van het Limburgs Landschap is een interessant interview opgenomen met onze vice-voorzitter Katrien de Vos-Reesink over onze recente boekuitgave 'Kasteel en landschap in Limburg'. Geïnteresseerd? Dan klik hier! .....

Digitaal platform voor buitenplaatsen

Bij de afsluiting van het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 is bekend gemaakt dat er een digitaal platform voor kennisuitwisseling over buitenplaatsen zal worden ingericht.Zie: http://www.buitenplaatsen2012.nl/ .....

Russische en Chinese belangstelling voor Europees erfgoed

In de afgelopen periode hebben verschillende media berichten verspreid over Russische en Chinese belangstelling voor kastelen zoals Schaloen in Valkenburg.Zie hiervoor:http://www.nieuws.nl/opmerkelijk/20130920/Rijke-Chinees-wil-Nederlands-kasteel-van-veertien-miljoen-kopen http://www.radio1.nl/items/86455-rijke-russen-en-chineze-azen-op-hollands-landgoed?autoplay=2563250 http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3512343/2013/09/19/Russen-azen-op-onze-dure-huizen.dhtml http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2812/China/article/detail/3513047/2013/09/20/Rijke-Chinees-geinteresseerd-in-duurste-huis-van-Nederland.dhtml http://www.l1.nl/nieuws/227033-russen-azen-op-kasteel-schaloenwww.youtube.com/watch?v=dYFrY1TI0dk .....

9 oktober 2013 RCE-symposium Behoud van Binnen

BEHOUD VAN BINNENSymposium over preventieve conservering van interieurs op 9 oktober 2013 in Theater Tuchinski AmsterdamWat doet zonlicht met een waardevol interieur? En stof? Waarom begint het behoud van de binnenkant bij de buitenkant van het gebouw? Hoe zet je hier vaklieden en vrijwilligers goed voor in? En waarom zijn .....

Adviseur en voormalig vice-voorzitter Peter Thijssen overleden

Met leedwezen berichten wij u dat onze adviseur en voormalig vice-voorzitter, de heer Peter Thijssen, is overleden. Dit treft ons diep. Hij heeft zich vele jaren ingezet voor het Limburgse kastelenerfgoed en voor onze Stichting Limburgse Kastelen. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Wij wensen Peter's naasten veel sterkte .....

Project kasteelinterieurs wordt voortgezet

In de bestuursvergadering van 27 augustus jl. heeft de Stichting Limburgse Kastelen besloten de samenwerking met de Monumentenwacht Limburg in het kader van het project kasteelinterieurs voor een periode van zes jaar voort te zetten.Door de financiële en beleidsmatige ondersteuning van de provincie Limburg en de Stichting Limburgse Kastelen kan .....

Nieuwe provinciale subsidieregeling restauratie en herbestemming monumenten

Op 3 september jl. heeft het College van Gedeputeerde Staten van Limburg een (aangepaste) provinciale subsidieregeling voor de restauratie en herbestemming van monumenten vastgesteld. Deze treedt in werking na publicatie, conform de daarvoor geldende regels.De tekst van deze regeling kunt u, vooruitlopend op de officiële publicatie, alvast hier raadplegen. .....

Provinciale restauratiesubsidies historisch groen in Gennep, Maastricht en Landgraaf

De Provincie Limburg meldt in de Nieuwsbrief e-limburGS van 29 augustus 2013 dat er voor de restauratie van de groene karakteristieke waarden van de buitenplaats Kasteel Huys Heijen een bijdrage van maximaal € 45.697,00 ter beschikking wordt gesteld.Voor het herstel van het landgoed Winselerhof in Landgraaf is er een bijdrage .....

Persbericht boekuitgave 'Kasteel en Landschap in Limburg'

De Stichting Limburgse Kastelen heeft een persbericht verspreid over de nieuwe boekuitgave 'Kasteel en Landschap in Limburg'.René Dessing van het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 heeft onlangs een boeksignalering gemaakt. Zie hiervoor: http://www.buitenplaatsen2012.nl/2013/08/boeksignalering-kasteel-en-landschap-in-limburg/ .....

Kasteel Schaesberg krijgt hulp van NedCar-medewerkers

Op 3 juli 2013 meldt Dagblad de Limburger dat de kasteelruïne van Schaesberg voor even 'op slot' gaat. Acht medewerkers van NedCar in Born zijn in de eerste week van juli begonnen met het plaatsen van zeshonderd palen voor een nieuwe omheining.De reden hiervoor is dat het terrein vaak (nachtelijke) .....

Schenking kerkantiek voor kasteel Arcen

Kastelen hadden vroeger vaak een eigen huiskapel. Omdat die generaties lang werden gebruikt kon er een mooie religieuze collectie ontstaan. Ook kasteel Arcen had er ooit een, zo wordt aangenomen. Het speciale plafondgewelf in een van de kamers op de Bel-etage wijst daar op. Nu het Limburgs Landschap bezig is .....

Seminar Kasteel de Haar 19 september 2013

Stichting Kasteel de Haar organiseert op donderdag 19 september een seminar over commerciële, huurrechtelijke en omgevingsrechtelijke aspecten van het exploiteren van horeca op landgoederen en musea. Aanvang 14.30u, op kasteel de Haar in Haarzuilens. Contactadres: info@lexence.com. .....

Voorbereiding kastelendag 2013 in volle gang!

De jaarlijkse Kastelendag voor donateurs, begunstigers en hun introducés zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 21 september 2013. Dit keer is het programma geheel 'Belgisch', met bezoeken aan de kastelen Pietersheim (Lanaken), Trazegnies (Courcelles) en Corroy-le-Chateau (Gembloux).Nadere informatie volgt via een aan onze donateurs en begunstigers gerichte brief.Ook kunt u .....

Bezoek de kasteelruïne Stein in juli en augustus 2013!

De kasteelruïne van Stein is in de maanden juli en augustus 2013 elke zondagmiddag geopend voor bezoekers. Om 14.30 uur is er zondags een rondleiding van ongeveer 1,5 uur door ervaren gidsen van de Archeologiestichting Dokter Beckers-Pater Munsters. Deze geven uitleg over de omgeving, de natuur, de watermolen, het recent .....

Nieuwe boekuitgave Stichting Limburgse Kastelen: een speciaal aanbod voor donateurs!

Op 20 juni 2013 is bij Uitgeverij Matrijs in Utrecht de jongste boekuitgave van onze Stichting Limburgse Kastelen verschenen, getiteld "Kasteel en Landschap in Limburg".Onze donateurs ontvangen jaarlijks per post in de maand juni ons bijdrageverzoek. In 2013 bevat deze donateursbrief een bijzonder aanbod om ons nieuwe boek GRATIS in bezit te krijgen. Nieuwe donateurs kunnen hier uiteraard .....

Enquete over website onder Limburgse kasteeleigenaren

De Stichting Limburgse Kastelen is begonnen om de eigenaren van de Limburgse kastelen die op deze site zijn opgenomen, uit te nodigen voor deelname aan een enquete over deze website.Op onze site is over deze kastelen openbare informatie verzameld over historie, documentatie, omringend cultuurlandschap en publicaties. Om een nog beter .....

Juni is toneelmaand op het Sibberhuuske!

Toneelgroep Maastricht speelt Boccaccio's Decamerone op kasteelboerderij 't Sibberhuuske' in Sibbe, Zuid-Limburg.Op zaterdag 8 juni 2013 gaat op kasteelboerderij 't Sibberhuuske te Sibbe (gemeente Valkenburg) de locatievoorstelling Decamerone van Toneelgroep Maastricht in première, een regie van Arie de Mol.Tot en met zaterdag 29 juni worden er voorstellingen gegeven op deze prachtige locatie .....

Kasteel Heysterum in het nieuws

Op maandag 13 mei 2013 heeft Dagblad de Limburger een artikel van Gabi de Graaf-Weerts geplaatst over kasteel Heysterum in Linne. .....

Kasteel Hoensbroek en museumweekend

Dagblad De Limburger meldt dat Kasteel Hoensbroek en het Thermenmuseum in Heerlen tijdens het Museumweekend van 6 en 7 april a.s. voor één euro per persoon toegankelijk zijn.Zie voor algemene informatie: www.museumweekend.nl .....

Kasteeltuinen Arcen heropent eind april

Het Limburgs Landschap streeft er naar om 90.000 bezoekers per jaar te ontvangen in de Kasteeltuinen Arcen.L1 berichtte op 2 april 2013 over de voorbereidingen die op dit moment hiervoor worden getroffen. .....

Provincie subsidieert kasteel Rijckholt

Dagblad de Limburger meldt op 14 maart dat de provincie Limburg 142.000 euro bijdraagt in de kosten van de instandhouding van Kasteel Rijckholt. .....

Kasteel Rivieren en voorgenomen bedrijfsnieuwbouw

De regionale dagbladen melden dat het college van B&W van Voerendaal niet voornemens is het bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat de bouw van een woning met bedrijfsgebouwen bij Kasteel Rivieren mogelijk is. .....

Kasteel Wittem wordt NSW-landgoed

Kasteel Wittem is onlangs gerangschikt als NSW-landgoed.Voor meer informatie over deze status klik hier. .....

Kasteel Schaloen krijgt nieuwe bestemming

De regionale dagbladen melden dat Kasteel Schaloen in Oud-Valkenburg een nieuwe bestemming krijgt. Evenementenorganisator Erik de Jong uit Maastricht gaat het kasteel voor verschillende doeleinden gebruiken.Voor meer informatie klik hier. .....

Knights of the Four Quarters maandelijks in Limbricht

Elke eerste zondag van de maand wordt de binnenplaats van kasteel Limbricht bevolkt door de Knights of the Four Quarters. Voor een impressie, klik hier. .....

Nieuwe entree kasteelruïne Valkenburg in aanbouw

Regionaal Dagblad de Limburger geeft op 6 en 7 maart 2013 een indruk van de vordering van de werkzaamheden bij de bouw van de nieuwe entree van de kasteelruïne Valkenburg. .....

Kasteel van Kessel dicht voor restauratie

De website van L1 meldt het kasteel van Kessel per 1 maart 2013 tijdelijk dicht zal gaan vanwege de uitvoering van de restauratie. .....

Presentatie plan Heerlickheit Montfort

De website van L1 meldt dat op donderdag 21 februari a.s. de presentatie van het masterplan 'Heerlickheit Montfort' zal plaatsvinden. .....